Шофьорски курс категория "B"

Управление на автомобили, чиято допустима максимална маса не надвишава 3 500кг. и броят на местата им засядане, без мястото на водача не превишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с максимална допустима маса не повече от 750кг.; допустимата максимална маса на състава не надвишава 3 500кг.; допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото ППС.

Условия за придобиване на свидетелство за управление на МПС от категория "В"

  1. навършени 18 г.;
  2. завършено основно образование;
  3. лицето да е физически годно за съответната категория;
  4. преминато теоритично и практическо обучение;
  5. успешно издържани изпити;
  6. преминат курс за оказване на първа долекарска помощ (БЧК).

Изисквания за започване на курс:

  1. навършени 17 г. и 9 мес.;
  2. копие на диплома от основно образование;
  3. копие на лична карта;
  4. актуална снимка.