Шофьорски курс категория "B1"

Tри или четири колесно МПС с електрозадвижване или двигател с вътрешно горене с работен обем над 50 cm3 и конструктивна максимална скорост 45 km/h, чийто маса без товара не надвишава 400 / 550 kg. (в случаите на електрозадвижване не се включва масата на акумулаторните батерии).

При започване на обучение на кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 16 години и 9 месеца.

Лице с права за управление на МПС от подкатегория "В1" има право да управлява и МПС от категория "AМ".

Условия за придобиване на свидетелство за управление на МПС от категория "В1"

  1. навършени 17 г.;
  2. завършено основно образование;
  3. лицето да е физически годно за съответната категория;
  4. преминато теоретично и практическо обучение;
  5. успешно издържани изпити;
  6. преминат курс за оказване на първа долекарска помощ (БЧК).

Изисквания за започване на курс:

  1. навършени 16 г. и 9 мес.;
  2. копие на диплома от основно образование;
  3. копие на лична карта;
  4. актуална снимка.

шофьорски курсове категория B1

Лицата, които притежават подкатегория "В1", не подлежат на обучение за категория "В", но полагат теоретичен и практически изпит.