Шофьорски курс категория "AМ"

Управление на мотопед (двуколесно или триколесно ППС, което има двигател с обем до 50 куб.см. и чиято конструктивна максимална скорост не надвишава 45 км/ч). Минималната възраст за издаване на свидетелство за управление на МПС от категория "AМ" е 16 г. Категория "AМ" включва теоритично и практическо обучение. По-подходяща категория "A1". За повече информация моля свържете се с нас.

Условия за придобиване на свидетелство за управление на МПС от категория "AМ":

  1. навършени 16 г.;
  2. завършено основно образование;
  3. лицето да е физически годно за съответната категория;
  4. преминато теоритично и практическо обучение;
  5. успешно издържани изпити;
  6. преминат курс за оказване на първа долекарска помощ (БЧК).

Необходими документи за записване:

  1. копие на лична карта;
  2. актуална снимка;
  3. диплома от основно образование.

шофьорски курсове категория М

Завършилите категория "B1" в Автошкола Вираж ползват отстъпки за категория "В".