Полезно

Листовки   Закон за движение по пътищата
ИА "Автомобилна администрация"   ПРАВИЛНИК за прилагане на ЗДП
МВР   Пътни знаци
    Необходими документи за издаване на свидетелство
за управление на МПС


Он-лайн дрегер за алкохол

Пол Тежест Ръст Възраст Промила**
кг см години
**промила алкохол в кръвта
 

Резултата при горните данни е:

Индивидуален фактор за разграждане на алкохола -
При консумацията на грама чист алкохол ще достигнете въведената по-горе граница от промила алкохол в кръвта
Това количество алкохол се съдържа в:
мл бира (5,0 Vol. %)
мл вино (10,5 Vol. %)
мл ликьор (25 Vol. %)
мл твърд алкохол (32 Vol. %)
мл твърд алкохол (40 Vol. %)

Изчисленията се правят на база на статистическо проучване!!! Възможно е отклонение от реалните и индивидуални за всеки резултати! Влияние върху резултатите оказват и много други странични фактори, които не са заложени тук!